Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.otokarbus.pl
 2. Właścicielem strony i jednocześnie Administratorem danych jest Bus Trans Technik z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-281, ul. Municypalna 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565062, o kapitale zakładowym 50 000,00 PLN, NIP: 524-00-15-630, REGON:010498995, zwana dalej BTT.
 3. BTT dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę internetową https://www.otokarbus.pl zwanej dalej stroną internetową Otokar Polska. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1 Zasady zbierania danych

 1. BTT zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku, gdy Klienci deklarują chęć kontaktu wpisując swoje dane na stronie internetowej Otokar Polska
 3. W przypadku deklaracji kontaktu na stronie internetowej, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania; kraj
  3. imię i nazwisko
  4. numer telefonu.
 4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 5. Podczas korzystania ze strony internetowej Otokar Polska mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej Otokar Polska.

2 Zasady wykorzystywania zbieranych danych

 1. W przypadku kiedy Klient złoży deklarację kontaktu po przez przekazanie swoich danych na stronie Otokar Polska i konieczne będzie przesłanie materiałów reklamowych czy też innych informacji (np., pisemnej oferty), dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu realizacji zapytania (zgłoszenia) klienta.
 2. Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej Otokar Polska (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientowi treści gromadzonych na stronie internetowej Otokar Polska oraz z zasobów firmy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom ulepszenia świadczonych przez BTT usług poprzez wykorzystanie danych w celach marketingowych, statystycznych oraz analitycznych

3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona internetowa Otokar Polska używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez BTT na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową Otokar Polska, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez BTT produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową Otokar Polska. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na stronie internetowej Otokar Polska.
 2. BTT wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. BTT wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej Otokar Polska, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych stron na stronie internetowej Otokar Polska w celu rekomendacji treści.
 2. BTT wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów korzystających ze strony internetowej Otokar Polska. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Otokar Polska będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. BTT może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową Otokar Polska przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez BTT przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Otokar Polska, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści zawartych na stronach internetowych Otokar Polska.
 5. Strona internetowa Otokar Polska zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. BTT nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dane osobowe zbierane przez BTT za pośrednictwem strony internetowej Otokar Polska są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz zgodnie z RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Otokar Polska mają jedynie uprawnieni pracownicy BTT.
 3. BTT zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta Klienta na stronie internetowej Otokar Polska.
 4. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. BTT może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący regulamin związany z prowadzeniem strony internetowej Otokar Polska, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez BTT roszczeń od danego Klienta.

5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym BTT poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 5 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]
 3. Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2018 r.